Air emission measurements

Accredited measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site

We perform a large number of measurements at customer locations in all parts of Norway.

Please contact us if you need environmental measurements:

 • – Exhaust emissions
 • – Emission licence measurements
 • – Emission measurements of NOx, O2, CO, CO2
 • – Measurements of dust emissions
 • – Dioxin measurements; PCB, PAH, VOC, TOC
 • – Emission measurements of SO2, HF, HCl, Hg and metallic partricles
 • – Flow measurements

Akkrediterte målinger av gassformede og partikkelformede avgasser.

Applica Test & Certification utfører akkrediterte målinger av utslipp til luft. Vi har flere sett med måleutstyr og reiser over store deler av landet og utfører målinger for alle typer virksomheter som har behov for å dokumentere og kontrollere sine utslipp.

Kontakt oss dersom du har behov for miljømålinger som

 • – Utslipp til luft (kravet til dokumentasjon av luftutslipp er økende)
 • – Konsesjonsmålinger
 • – Måling av NOx, O2, CO, CO2
 • – Måling av støv
 • – Måling av dioksiner, PCB, PAH, VOC, TOC
 • – Måling av SO2, HF, HCl, Hg, Metaller
 • – Måling av volumstrøm