Skip to main content

Air emission measurements

Akkrediterte målinger av utslipp til luft.

Applica Test & Certification utfører akkrediterte målinger av utslipp til luft fra stasjonære kilder. Vi reiser rundt i hele Norge og utfører målinger for alle typer virksomheter som har behov for å dokumentere sine utslipp.

Vi utfører målinger av følgende komponenter:

 • NOx, CO, O2, CO2
 • Støv
 • Dioksiner/furaner (PCDD/PCDF), PCB, PAH, VOC, TVOC
 • SO2, HF, HCl, Hg og Metaller (NH3, H2S, formaldehyd, fenol)
 • Røykgass-hastighet og -temperatur, samt fuktinnhold

Vår kundemasse strekker seg fra virksomheter med egen utslippstillatelse til krematorier, forbrenningsanlegg og annen industri som reguleres i henhold til ulike forskrifter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby dere.

Accredited measurements of gaseous and particulate exhaust emissions at site

We perform a large number of measurements at customer locations in all parts of Norway.

Please contact us if you need environmental measurements:

 • Exhaust emissions
 • Emission licence measurements
 • Emission measurements of NOx, O2, CO, CO2
 • Measurements of dust emissions
 • Dioxin measurements, PCB, PAH, VOC, TOC
 • Emission measurements of SO2, HF, HCl, Hg and metallic particles
 • Flow measurements