Skip to main content

(Norsk) FG-201 Sertifisering av alarmforetak

Applica Test & Certification AS tilbyr sertifisering og godkjenning av alarmforetak etter FG-201:1.

Reglene er for foretak som prosjekterer installerer og vedlikeholder automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer. Reglene for sertifisering er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) med representanter fra forsikringsselskapene og andre deler av bransjen.

Formålet med FG-regler for foretak er å sikre rutiner og nødvendig kompetanse i foretak som arbeider med automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Sertifiseringen av IAS-foretak omfatter følgende områder:

  • Prosjektering, installasjon og kontroll for boligalarmanlegg (B)
  • Prosjektering, installasjon og kontroll for næringsalarmanlegg (N)
  • Prosjektering, installasjon og kontroll av tåkesikringssystemer (T)
  • Konsulentforetak for prosjektering og kontroll av bolig- og næringsalarmanlegg

Krav til foretak:

  • Foretaket skal være sertifisert i henhold til FG-201 av en nøytal tredjepart f.eks. Applica Test & Certification AS. Se søknadsskjema under.
  • Alle ansvarlige og montøre må oppfylle FG-regler – krav til personell (FG-202)
  • Foretaket skal ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at kravene i kapittel 4 blir ivaretatt
  • Reglene inkluderer krav til revisjonsbesøk innenfor en periode på 6 år. Med hensikt å sikre at kravene blir ivaretatt hos foretaken, og samtig bidra til kontinuerlig forbedring
  • Personell og foretak som faller innenfor definisjonen av Ekomloven og loven om vaktvirksomhet skal oppfylle disse lovene og ha utvidet vandelsattest på tilfredsstillende vandel etter vaktvirksomhetsloven
  • Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest og ansvarsforsikring

Her finner du Regler for FG-innbrudd.

FG-201-søknadsskjema

FG-201-søknad-vedlegg-1

For spørsmål og søknadsskjema, send epost til: alarm@applica.no

Kurs for FG-ansvarlige og FG-montører kan tas hos Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro