Skip to main content

Vi er på EIF I Trondheim 10. mars

Applica Test & Certification vil gi en presentasjon «Nyeste EU direktiv for elektronikkprodukter – med og uten radio. Hvordan komme frem til samsvarserklæring og CE merking». Jan Rune Pedersen vil være tilstede hele dagen om du har spørsmål og ev. behov for testing og/eller sertifisering.

Leave a Reply